Om kirken

engelsk flag   Tyskflag

Adventistkirken København blev dannet da de to menigheder Ebenezer og Svanevej i 2010 gik sammen og dannede en fælles menighed.
Kirkebygningen har bevaret sit navn.

Kirken, som er tegnet af arkitekt D.W.Leerbech, blev indviet i 1896. Navnet Ebenezer kommer fra Første Samuelsbog 7,12, hvor der berettes om, at profeten Samuel rejste en mindesten og kaldte den Eben-ha-Ezer som betyder: ”Så langt har Herren hjulpet os.” Det var til minde om, at Israel sejrede ved Guds hjælp.

Kirken er mere end blot en kirke, for bygningen huser et evangelisk center, og der er løbende mange forskellige aktiviteter. Selve kirkesalen er på anden sal. Den rummelige kirkesal er lys og venlig og med højt til loftet. Der er elevator op til kirkesalen. Her mødes menigheden til gudstjeneste lørdag formiddag, og Cafékirken har sine møder lørdag eftermiddag.

I stueetagen findes et hyggeligt indrettet lokale med tilstødende køkken, hvor der holdes møder og studiekredse, og hvor menigheden har forskellige sociale arrangementer. Bygningen rummer også lokaler indrettet specielt for børn.

Enhver er altid hjertelig velkommen til at komme til kirken og være med i studier og tilbedelse.

Adventistkirken København er en engageret menighed med et godt fællesskab. Man vil hurtigt føle sig velkommen og mærke, at man kommer hinanden ved. Menigheden består både af børn, unge og ældre. Den er en ud af mange adventistmenigheder i Danmark.

 

 

Nogle af Adventisternes trospunkter:

  • Frelsen er en Guds gave til os, som vi modtager i tro.
  • Trospunkter bygges på Bibelen og bibelen alene.
  • Vi tror på Kristi synlige genkomst, som vil være den endelige løsning på verdens problemer. Vi tror, tiden er nær, men kender ikke tidspunktet.
  • Vi tror at døden er afslutningen, men når Jesus kommer igen, er der en opstandelse, og de frelste vil da leve et evigt liv sammen med ham.
  • Dåb finder sted, når et menneske har taget standpunkt for Gud - altså voksendåb. Den sker ved neddykkelse.
  • Adventisterne holder hviledag om lørdagen - den syvende dag - som ifølge Bibelen er den ugentlige helligdag.