Gratis boggave

ModEnBedreFremtid large

Hvis ikke du kender bogen ”Mod en bedre fremtid”, kan vi varmt anbefale dig at læse den (se beskrivelsen nedenfor).
Vi har den liggende her i kirken og vil gerne forære den til dig.
Du er velkommen til at hente den hos os. Ring til 27 54 11 60 - Lis Bucka-Christensen, for at få en aftale.
Vi vil også gerne sende den, eller komme ud med den til dig, hvis du bor i en rimelig afstand til København.
Denne bog må bare læses!

 

Mod en bedre fremtid

Da Martin Luther i 1517 opslog sine 95 teser på døren til Stiftskirken i Wittenberg, blev det signalet til et vendepunkt i den kristne kirkes historie. En reformation var ved at se dagens lys - og dens tilhængere, protestanterne, mente nu at være på vej mod en bedre fremtid.

Siden da har reformationsbevægelsen fået mange ansigter - og mange fortalere. Nogle har ønsket at fortsætte, hvor Luther slap; andre har søgt at holde igen - og om muligt søge forligelse med den romersk-katolske verden.

Ellen G. White - denne bogs forfatter - pegede allerede i 1888 med profetisk klarsyn på den udvikling, der ville ske i den kristne kirke - og mødte naturligvis modstand. Hendes påstande om, at man i det frihedselskende USA skulle nå til et punkt, hvor man ville forsøge med lov at få alle kristne til at handle ens, var for utrolige. Strømninger i både USA og Europa har imidlertid vist, at hun havde ret.

Dansk Bogforlag har genudgivet denne bog på opfordring fra adskillige læsere, der selv har fundet stof til eftertanke i Ellen Whites udlægning af den kristne kirkes historie - og som ønsker at give nye læsere mulighed for at finde håb om en bedre fremtid.